Ułatwienia dostępu

Logotyp /media/media/kredkit.jpg

Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

"Bieg Orląt"

„Bieg Orląt” to wspaniała i szlachetna impreza sportowa.
Dziękujemy organizatorom: Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, Dyrekcji i Nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henryka Sienkiewicza.