Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Karpacz 2018
Karpacz 2018
Karpacz 2018
Karpacz 2018
Dzie? Dziecka
Dzie? Dziecka
Dzie? Dziecka
XX Dzie? Godno?ci Osób z Niepe?nosprawno?ci? Intelektualn?
Rajd rowerowy
Rozstrzygni?cie konkursu plastycznego 'Zakochany Zuch'
Projekt edukacyjny
Przeja?d?ka pi?trowym autobusem
Zaj?cia z sensoplastyki
Turniej Siatkówki w Zespole Szkó? Zawodowych Specjalnych
Odwiedziny przedstawicielek Fundacji 'Psia Duszka'
Taneczne powitanie wiosny
II miejsce w konkursie fotograficznym 'Jurajska przyroda w obiektywie'
Projekt 'Mój dom - moja Ojczyzna'
1 2 3 4