Terapie

METODA TOMATISA
To nowoczesna, skuteczna metoda, która polega na stymulacji mózgu poprzez narząd słuchu w procesie treningu słuchowego z zastosowaniem "elektronicznego ucha". Terapia tą metodą:
- eliminuje zaburzenia uwagi słuchowej,
- poprawia koncentrację,
- pomaga w usuwaniu wad wymowy,
- stymuluje rozwój mowy,
- ułatwia naukę czytania,
- łagodzi problemy emocjonalne,
- skutecznie wspomaga terapię autyzmu,
- stwarza warunki dla lepszego rozumienia i zapamiętywania.
Jako jedyna placówka w Częstochowie prowadzimy terapię metodą Tomatisa!

METODA EEG BIOFEEDBACK
To medyczna metoda zwiększania możliwości mózgu, stosowana w przystępnej i ciekawej dla dzieci formie komputerowej gry wideo. Terapia tą metodą m. in.:
- poprawia koncentrację i pamięć,
- zwiększa szybkość procesów myślowych,
- ogranicza nadpobudliwość i impulsywność,
- stymuluje rozwój mowy,
- wspomaga naukę czytania,
- uczy zdolności samooceny i samokontroli,
- polepsza nastrój i uczy relaksu.

METODA "SI" (INTEGRACJI SENSORYCZNEJ)
To metoda uczenia się przez zmysły. Stosowany w niej system ćwiczeń, zabaw i innych form aktywności prowokuje i wyzwala odpowiednie reakcje sensoryczne.
W przyjaznym otoczeniu (zjeżdżalnie, huśtawki, liny do wspinania się) dziecko pod okiem terapeuty uczy się w sposób efektywny automatycznie przetwarzać i wykorzystywać skomplikowane informacje sensoryczne. Terapię SI stosuje się m. in. u dzieci obciążonych:
- porażeniem mózgowym,
- zespołem Downa,
- niepełnosprawnością intelektualną,
- autyzmem,
- trudnościami w uczeniu się,
- nadpobudliwością psychoruchową.