Wycieczki

W szkole przeznacza się dużo czasu na wycieczki bliższe tematycznie związane z lekcją np. do parku, do sklepu, muzeum, na pocztę, ale też i dalsze m. in. do Krakowa, Warszawy, Ojcowa, Zakopanego i wielu innych ciekawych miejsc oraz miejscowości. Niezwykłym powodzeniem wśród dzieci cieszy się coroczna wycieczka do Opolskiego ZOO.

 Tradycją szkoły są turnusy rehabilitacyjne, połączone z zajęciami tzw. "ZIELONEJ SZKOŁY".


Turnusy organizowane są w atrakcyjnych miejscowościach w całej Polsce, w górach i nad morzem. Ostatnie odbyły się m.in. w miejscowościach:

Żegiestów, Mielno, Kołobrzeg, Bukowina Tatrzańska, Darłówek, Wysowa, Rabka Zdrój, Wisła, Ustronie Górskie, Ustronie Morskie, Dziwnówek.

Wypoczynek połączony z nauką umożliwia uczniom zdobywanie wiadomości w naturalnym środowisku.