Imprezy i uroczystości

UCZYMY SIĘ W PRZYJAZNEJ SZKOLE.

Wewnętrzne życie szkoły obfituje w różnorodne imprezy i uroczystości. 

W stałym repertuarze mieszczą się :

 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej,
 • Andrzejki,
 • Mikołaj,
 • Wigilia,
 • Zabawa Noworoczna,
 • Powitanie Wiosny,
 • Dzień Matki,
 • Dzień Dziecka
 • liczne konkursy przedmiotowe,
 • wystawy prac uczniów,
 • szkolne przeglądy twórczosci artystycznej.
 • Powiatowy Konkurs Ekologiczny w Lublińcu
 • Dzień Papieski
 • Przegląd Małych Form Teatralnych
 • Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.


Szkoła zawsze pozostaje otwarta na kontakty ze środowiskiem. 

Uczniowie biorą udział w wielu uroczystościach organizowanych na szczeblu lokalnym takich jak np. Olimpiada Specjalna, Ogólnopolski Dzień Sportu, Obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych i inne. 

Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach ogólnopolskich, powiatowych i regionalnych. 

Najbardziej lubianym przez dzieci jest organizowany w Częstochowie Przegląd Zespołów Artystycznych, Powiatowy Konkurs Ekologiczny w Lublińcu oraz Wojewódzki Konkurs Plastyczny. 
Szkoła na bieżąco współpracuje z Zespołem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych oraz z wieloma innymi instytucjami wspierającymi działalność dydaktyczno- wychowawczą szkoły.

Szkoła współpracuje również z wieloma instytucjami m. in. takimi jak:

 • Fundacja „Agape”

 • Fundacja „ Banku Zachodniego” WBK

 • Fundacja „Dorotkowo

 • Fundacja „ Oczami Brata”

 • Fundacja „ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”

 • Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualna”

 • Polski Związek Niewidomych

 • MOPS

 • PCPR

 • Caritas

 • Policja

 • Straż Pożarna

 • Urząd Miasta Częstochowy

 • Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 8

 • MOSIR Częstochowa

 • Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach

 • Ludowy Klub Sportowy ” GOLD STAR”

 • Klub Sportowy RKS Raków

 • Klub muzyczny „ Stacherczak”

 • Zakład Leczniczo – Wychowawczy zgr. Sióstr Miłosierdzia Bożego w Częstochowie

 • Zakład Opiekuńczo – Wychowawczy Im. Św. Jana de la Salle

 • Akademia Jana Długosza w Częstochowie

 • RODN „WOM”

 • „SOD”

 • VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego

 • Zespół Szkół Ekonomicznych

 • Gimnazjum nr 12 w Częstochowie

 • Miejskie Przedszkole Publiczne nr 43 w Częstochowie

 • Agencja Rynku Rolnego

 • Placówki Medyczne

 • Instytucje kultury- kino , teatr muzea

Ich przedstawiciele niejednokrotnie uczestniczyli w pogadankach i pokazach dla uczniów.