Nasi przyjaciele

Podziękowanie

dla 

Fundacji Banku 

Zachodniego WBK

za wsparcie naszej szkoły 

oraz przekazanie sprzętu komputerowego który sprawił naszym uczniom 

wiele radości.

Za bezinteresowną pomoc, którą Państwo okazali naszej szkole i wielkie serce

dla naszych niepełnosprawnych uczniów 

z serca dziękujemy.

Dyrekcja, Uczniowie, Nauczyciele 

i Pracownicy 

Zespołu Szkół Specjalnych Nr 28 

w Częstochowie.