Nasi absolwenci

Absolwenci naszej szkoły kontynuują naukę w Katolickiej Szkole Zawodowej, Katolickiej Szkole Przysposobienia do Pracy ul. Łukasińskiego 24 oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej i Szkole Przysposobienia do Pracy Nr 1 ul. Krótka 22.