Sprawdziany i egzaminy

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO - 2018 r.

W terminie głównym

1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
z zakresu matematyki – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek) na poziomie podstawowym – godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

W terminie dodatkowym

1. część humanistyczna – 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek)
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
2. część matematyczno-przyrodnicza – 5 czerwca 2018 r. (wtorek)
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
z zakresu matematyki – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 6 czerwca 2018 r. (środa)
na poziomie podstawowym – godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00