Dni wolne od zajęć

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

 

 

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.

 

3.

Ferie zimowe

15-28 stycznia    2018 r.

województwa: dolnośląkie, mazowieckie, opolskie, 
zachodniopomorskie

22 stycznia – 4 lutego 2018 r.

województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, 
pomorskie, śląskie

12-25 lutego    2018 r.

województwa:    kujawsko-pomorskie,   
 lubuskie,    ma³opolskie,    świętokrzyskie, wielkopolskie

 

4

Wiosenna przerwa œwi¹teczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

5

Egzamin gimnazjalny

1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa), 
z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00,
 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 
2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. 
(czwartek), z zakresu przedmiotów przyrodniczych 
– godz. 9:00,  z zakresu matematyki – godz. 11:00 
3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek), 
 na poziomie podstawowym – godz. 9:00,  
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

6

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

7

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

 

Dni ustawowo wolne:
Wszystkich Świętych – 1 listopada 2017 r. (środa)
Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2017 r. (sobota)
Nowy Rok – 1 stycznia 2018 r. (poniedziałek)
Święto Trzech Króli – 6 stycznia 2018 r. (sobota)
Święto Pracy – 1 maja 2018 r. (wtorek)
Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2018 r. (czwartek)
Boże Ciało – 31 maja 2018 r. (czwartek)

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

Dni po dniu Wszystkich Świętych – 2.11. 2017r. (czwartek) oraz 3.11 (piątek) 2017r.

Egzamin gimnazjalny – 18-19-20.04.2018 r.
Dni pomiędzy świętami majowymi – 02.05, 04.05.2018 r.
Dzień po Bożym Ciele – 01.06.2018 r.

W tych dniach dla uczniów, którzy przyjdą do szkoły będą odbywać się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.