Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Dni wolne od zajęć

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020:

4 października

14 października

2 i 3 stycznia

12czerwca

 

Przypominamy, że w powyższych dniach w naszej szkole odbywają się
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.