Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Dni wolne od zajęć

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019:

 

2 listopada 2018 r.

10-11 kwietnia 2019 r.

15-16 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.

 

Przypominamy, że w powyższe dni uczniowie naszej szkoły mają prawo uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.

W tych dniach nie odbywają się lekcje według planu,
ale dyżurujący wtedy nauczyciele zapewniają opiekę i organizują czas swoim podopiecznym.