Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Kalendarz roku szkolnego

3 września 2018 r.

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

23 – 31 grudnia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

11 – 24 lutego 2019 r.

Ferie zimowe

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

21 czerwca 2019 r.

Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Wakacje