Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Kalendarz roku szkolnego

2 września 2019 r.

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

23 – 31 grudnia 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

13 – 26 stycznia 2020 r.

Ferie zimowe

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

26 czerwca 2020 r.

Zakończenie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Wakacje