Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Oddziały przyszpitalne

 

Przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 28 funkcjonują cztery szpitalne grupy wychowawcze przyporządkowane odpowiednio oddziałom dziecięcym częstochowskich szpitali:

 • Oddział Pediatryczny – Miejski Szpital Zespolony ul. Bony 1/3,
 • Oddział Pediatrii z Pododdziałem Hematologii i Nefrologii Dziecięcej - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy  ul. Bialskiej 104/118,
 • Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej –  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy  ul. Bialskiej 104/118,
 • Oddział Pediatryczny – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy  ul. PCK 7.

 

Praca w grupach ma na celu:

 • minimalizowanie napięć emocjonalnych związanych z pobytem w szpitalu,
 • kształtowanie prawidłowego obrazu choroby i stosunku ucznia – pacjenta do niej, oraz do jego przyszłych zadań życiowych po wyzdrowieniu,
 • współtworzenie (z kadrą medyczną) warunków do prawidłowego przebiegu leczenia i uczestnictwa uczniów w życiu społeczności szkolno-szpitalnej,
 • pomaganie choremu dziecku w przezwyciężaniu dyskomfortu spowodowanego chorobą, obniżoną lub zakłóconą sprawnością psychofizyczną,
 • dostarczanie dzieciom pozytywnych przeżyć emocjonalnych,
 • kształtowanie racjonalnego zachowania podczas pokonywania trudności w warunkach szpitalnych,
 • wdrażanie do celowej pracy i rozbudzanie wiary we własne siły,
 • podnoszenie motywacji do pokonywania trudności,
 • usprawnianie niezaburzonych funkcji dziecka chorego,
 • kompensowanie deficytów biologicznych i rozwojowych dziecka, zastępowanie uszkodzonych funkcji innymi,
 • dostosowywanie poziomu trudności i tempa pracy do wydolności wysiłkowej ucznia – pacjenta.

W pracy terapeutycznej z dzieckiem hospitalizowanym wykorzystywane są  m.in. elementy terapii ręki, arteterapii, ekspresji plastycznej z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych i rękodzielniczych, sensoplastyki, ludoterapii, relaksacji, chromatoterapii, biblioterapii oraz muzykoterapii.