Ułatwienia dostępu

Logotyp /media/media/kredkit.jpg

Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Organizowane konkursy

Mamy zaszczyt zaprosić uczniów Państwa szkoły do udziału w
Archidiecezjalnym 
Konkursie Plastycznym
„Triduum Paschalne w obrazach”
organizowanym przez:

Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie,
Zespół Szkół Specjalnych 
nr 28 w Częstochowie,
Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie,
Parafię Świętej
Barbary w Częstochowie.
Patronat honorowy nad konkursem objął
J. E. Bp Andrzej Przybylski – Biskup 
Pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej.

Konkurs polega na wykonaniu ciekawej i oryginalnej płaskiej pracy plastycznej
tematycznie nawiązującej do Triduum Paschalnego.

Celem konkursu jest:
- ukazanie istoty Triduum Paschalnego
- uwrażliwienie na piękno
- rozwijanie kreatywności
- rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych
- umożliwienie uczniom zaprezentowanie swojego talentu
- rozwijanie wyobraźni.

Przesyłanie prac: Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie, ul. Św. Barbary 9/11
Z dopiskiem „Triduum Paschalne w obrazach”

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.
W załączniku przesyłamy Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.