Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Organizowane konkursy

 

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny
"BOŻONARODZENIOWA KARTKA"

KONKURS ZAKOŃCZONY! ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ W WYNIKAMI, KTÓRE OPUBLIKOWALIŚMY W AKTUALNOŚCIACH!

Serdecznie zapraszamy do udziału
w IV Edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego
"BOŻONARODZENIOWA KARTKA".


ORGANIZATOR:

Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

CELE KONKURSU:

- rozwijanie twórczości plastycznej dzieci oraz aktywności twórczej;
- rozwijanie wyobraźni plastycznej i graficznej;
- rozbudzanie zainteresowań dzieci tematyką związaną ze Świętami Bożego Narodzenia;
- popularyzowanie polskich tradycji świątecznych;
- zachowanie tradycji „Kartki Bożonarodzeniowej”;
- umożliwienie uczniom zaprezentowanie swojego talentu.

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest do uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych specjalnych oraz oddziałów dotychczasowego gimnazjum specjalnego.

Warunki uczestnictwa w Konkursie zawarte zostały w załączonym
Regulaminie Konkursu - prosimy o zapoznanie się.

TERMIN SKŁADANIA PRAC:

Prace należy dostarczyć w terminie
do 14 grudnia 2018 r.
(złożyć osobiście lub przesłać na 
adres Organizatora).

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród oraz wyróżnień odbędzie się
20 grudnia 2018 r.

WRĘCZENIE NAGRÓD:

Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się
podczas spotkania w siedzibie 
Organizatora
w dniu 9 stycznia 2019 r.

W załączniku do pobrania:
Regulamin Konkursu, Formularz Zgłoszeniowy

CZEKAMY NA WASZE ORYGINALNE POMYSŁY
I KARTKI BOŻONARODZENIOWE

Organizator konkursu:
Zespół Szkół Specjalnych nr 28

w Częstochowie, ul. Św. Barbary 9/11