Ułatwienia dostępu

Logotyp /media/media/kredkit.jpg

Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Wieczornica patriotyczna

W ramach realizacji szkolnego projektu „Polska moja Ojczyzna, mój dom”, uczniowie razem z gronem pedagogicznym wzięli udział w szkolnej wieczornicy patriotycznej. Wykonali najpopularniejsze pieśni patriotyczne: „Rota”, „Przybyli Ułani”, „Rozkwitały pąki białych róż” oraz utwór „Hej sokoły!”. Dzięki temu doświadczyli wrażeń muzycznych, które bezpośrednio nawiązały do Narodowego Święta Niepodległości.

KLIK W LINK DO FILMU

Nasz udział w akcji "Szkoła dla Hymnu" 2022

W ramach akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do Hymnu” związanej z Narodowym Świętem Niepodległości nasi uczniowie oraz grono pedagogiczne zaangażowali się we wspólne wykonanie Hymn Narodowego dnia 10 listopada 2022r. o symbolicznej godzinie 11:11. Poniżej przedstawiamy nasze wykonanie „Mazurka Dąbrowskiego”. ????

KLIK W LINK #SzkołaDoHymnu

 

Informacja dot. 14 października

Dzień 14 października 2022r jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu odbywać się będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
w godzinach od 8.00 do 14.00.

Informacja dot. konkursu "Sport to zdrowie"

Zapraszamy po odbiór nagród w Zespole Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie ulica Świętej Barbary 9/11 w terminie od 20.06-24.06 2022 w godzinach od 8 do 15.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie zwycięzcom, i dziękujemy za udział w konkursie. 

Rozstrzygnięcie konkursu:

SPORT TO ZDROWIE

Klasy I-III

I miejsce Julian Łubczyk SP 48

II miejsce Szymon Motłoch SP 48

III miejsce Solomia Hlamazda SP 48

Wyróżnienia:

Daria Iwanita SP 48

Alicja Jędrzejewska SP 29

Mikołaj Kamyk SP Poczesna

Klasy IV-VIII

I miejsce Maja Ligęza SP 53

II miejsce Monika Szklarska SP 53

III miejsce Oliwia Wojciechowska SP 53

Wyróżnienie:

Kamil Bednarko SP 28

Wyniki II Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Entliczek-Pentliczek"

Grupa przedszkolna:

I miejsce: Zuzanna Kucia (Przedszkole w Kamienicy Polskiej, Oddział zamiejscowy w Osinach)

II miejsce: Antonina Kozan (SP im. J. Brzechwy w Zajączkach Pierwszych)

III miejsce - nie przyznano

 

Szkoła podstawowa:

I miejsce: Karol Chorobowicz (SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w Częstochowie)
oraz Eunika Kall (SP w Kamienicy Polskiej)

II miejsce: Lena Włodarczyk (SP im. J. Brzechwy w Zajączach Pierwszych)
oraz Natalia Bartnik (SOSW nr 5 w Częstochowie)

III miejsce: Piotr Pauliński (SP Fundacja Jurajskie Dzieci w Częstochowie)
oraz Lena Chrzęszczyk (ZSS nr 28 w Częstochowie)

Wyróżnienia: Mateusz Bracki (SOSW nr 5 w Częstochowie)
oraz Lidia Glińska (SP nr 38 im. L. Zamenhofa)

 

Laureatom serdecznie gratulujemy!
Informacje o sposobie przekazania dyplomów i nagród zostały przesłane drogą mailową do opiekunów uczniów.

Wizyta gości z Ukrainy

Korzystając z okazji pobytu naszych ukraińskich przyjaciół w Częstochowie, zaprosiliśmy ich, aby odwiedzili naszą szkołę. Mieliśmy okazję dowiedzieć się, jak miewają się uczniowie zaprzyjaźnionych szkół z Zaporoża. Dziękujemy za odwiedziny i życzymy samych lepszych dni.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14