Ułatwienia dostępu

Logotyp /media/media/kredkit.jpg

Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Informacja dot. 14 października

Dzień 14 października 2022r jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu odbywać się będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
w godzinach od 8.00 do 14.00.