Ułatwienia dostępu

Logotyp /media/media/kredkit.jpg

Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Informacja dot. konkursu "Sport to zdrowie"

Zapraszamy po odbiór nagród w Zespole Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie ulica Świętej Barbary 9/11 w terminie od 20.06-24.06 2022 w godzinach od 8 do 15.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie zwycięzcom, i dziękujemy za udział w konkursie. 

Rozstrzygnięcie konkursu:

SPORT TO ZDROWIE

Klasy I-III

I miejsce Julian Łubczyk SP 48

II miejsce Szymon Motłoch SP 48

III miejsce Solomia Hlamazda SP 48

Wyróżnienia:

Daria Iwanita SP 48

Alicja Jędrzejewska SP 29

Mikołaj Kamyk SP Poczesna

Klasy IV-VIII

I miejsce Maja Ligęza SP 53

II miejsce Monika Szklarska SP 53

III miejsce Oliwia Wojciechowska SP 53

Wyróżnienie:

Kamil Bednarko SP 28