Ułatwienia dostępu

Logotyp /media/media/kredkit.jpg

Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Dni wolne od zajęć

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023:

 

 

Przypominamy, że w powyższych dniach w naszej szkole odbywają się
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.