Ułatwienia dostępu

Logotyp /media/media/kredkit.jpg

Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

O nas

 

 

Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie to szkoła z kilkudziesięcioletnimi tradycjami. Uczęszczają tutaj uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na różne stopnie niepełnosprawności intelektualnej oraz niepełnosprawności sprzężone.

 

W skład zespołu wchodzi Szkoła Podstawowa 
oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

 

Szkoła jest całkowicie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (windy, podjazdy, brama wjazdowa automatycznie otwierana).

Praca w niewielkich zespołach uczniowskich gwarantuje całkowitą indywidualizację procesu nauczania i dostosowania oddziaływań do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych: społecznych, poznawczych  i emocjonalnych każdego z uczniów.

Postępy oraz trudności w procesie nauczania i wychowania są monitorowane i analizowane na bieżąco w ramach pracy zespołów nauczycielskich i wychowawczych.

 

Kadra pedagogiczna ZSS nr 28 to nauczyciele w pełni przygotowani do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie i fizycznie.

 

Nauczyciele systematycznie dokształcają się i doskonalą swoje umiejętności na studiach podyplomowych, kursach, warsztatach, szkoleniach. Poznają nowatorskie, specjalistyczne metody  pracy z uczniem z dysfunkcjami.