Ułatwienia dostępu

Logotyp /media/media/kredkit.jpg

Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

"Przeszłość buduje przyszłość - Sąsiedzi równych praw" - nasza szkoła w projekcie

 

 

 

 

Gmina Miasto Częstochowa otrzymała grant Komisji Europejskiej na realizację projektu Przeszłość Buduje Przyszłość - Sąsiedzi Równych Praw (The past builds the future – Neighbours of equal rights).

Kwota przyznanego grantu:  92 505 euro

Termin realizacji projektu: 01.04.2022 – 31.03.2024

 Konsorcjum:

 • Gmina Miasto Częstochowa (Lider),
 • V Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Częstochowie,
 • Szkoła Podstawowa nr 21 w Częstochowie,
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie,
 • Państwowe Polskie Gimnazjum w Rezekne,
 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

Projekt ma na celu podniesienie świadomości wśród młodych Europejczyków z Polski, Łotwy i Litwy na temat wspólnej historii, kultury i dziedzictwa kulturowego, a także upamiętnienie ofiar zbrodni w reżimach totalitarnych. Realizacja projektu pozwoli na upamiętnienie wydarzeń we współczesnej historii Europy, w tym przyczyn i skutków reżimów autorytarnych i totalitarnych, oraz podniesienie wśród obywateli Europy świadomości na temat ich wspólnej historii, kultury, dziedzictwa kulturowego i wartości, zwiększając tym samym ich zrozumienie Unii Europejskiej, jej początków, celu, różnorodności i osiągnięć oraz znaczenia wzajemnego zrozumienia i tolerancji.

Działania przewidziane w projekcie:

 1. Konferencja otwarcia – konferencja inaugurująca projekt, prezentująca stan wiedzy nt. Holocaustu
 2. Seminarium na zakończenie projektu – seminarium podsumowujące projekt, debata młodzieży nt. antysemityzmu
 3. Cykl warsztatów/lekcji w szkołach uczestniczących w projekcie – warsztaty/lekcje historii we wszystkich szkołach biorących udział w projekcie w formie dyskusji, wykładów z wykorzystaniem ekspresji artystycznej i muzycznej, m.in. spektakle
 4. Wystawa „Los dzieci w czasie wojny” – wystawa będzie przygotowana w 5 językach - hebrajskim, litewskim, łotewskim, polskim i angielskim
 5. Wizyta studyjna w Częstochowie
 6. Wizyta studyjna w Rezekne
 7. Wizyta studyjna w Wilnie

 

Raport na temat stosowania polityki bezpieczeństwa wobec dzieci w ramach projektu "Przeszłość buduje przyszłość – Sąsiedzi równych praw" ("The past builds the future – Neighbours of equal rights") - POBIERZ

REPORT on the implementation of the Child Protection Policy within the project "The past builds the future Neighbours of equal rights" - DOWNLOAD

 


 

 

Pani Dyrektor Agnieszka Cupiał wraz z przedstawicielami grona pedagogicznego Zespołu Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie wzięli udział w konferencji otwarcia projektu „Przeszłość buduje przyszłość – Sąsiedzi równych praw" realizowanego w ramach programu "Obywatele, Rowność, Prawa, Wartość". 
Wydarzenie, ktore miało miejsce w Sali Reprezentacyjnej Ratusza Miejskiego, rozpoczął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, a całość poprowadził p. Rafał Piotrowski - Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy. Wykłady wygłosili dr Ryszard Stefaniak, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy oraz  profesorowie Grzegorz Nowik i Yevheny Sinkevych. Wśród publiczności obecni byli uczestnicy projektu z Litwy, Łotwy i Częstochowy.

Więcej informacji o wydarzeniu: www.czestochowa.pl/europejski-projekt-dla-mlodych-z-czestochowy-wilna-i-rezekne