Ułatwienia dostępu

Logotyp /media/media/kredkit.jpg

Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Samorząd uczniowski

Celem  działań Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole jest włączanie uczniów w życie szkoły i proces współdecydowania o sprawach społeczności szkolnej. Pobudzanie uczniów do aktywnego udziału w życiu szkoły, kształtuje umiejętności organizacyjne, wpływa na rozwój samodzielności, wdraża do podejmowania zobowiązań oraz odpowiedzialnego wywiązywania się z podjętych zadań.  Uczenie się demokratycznych form współżycia pozwala nabywać umiejętności prowadzenia dyskusji, wyrażania własnych poglądów i poszanowania odmiennych, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych. Odpowiedzialności moralnej, której uczą się członkowie samorządu, pozwala na rozumienie odrębności przekonań i lekcję tolerancji.