Ułatwienia dostępu

Logotyp /media/media/kredkit.jpg

Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Wolontariat

 

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. - Jan Paweł II

 

Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia podejmuje działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.

Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym, jak i samym sobie.

Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

 

Fotograficzne wspomnienia z akcji Szkolnego Koła Wolontariatu - rok szkolny 2017/2018:

 

"Pola Nadziei":

 

 

 

 

Pakowanie upominków dla naszych kolegów z wileńszczyzny:

 

 

 

Rok szkolny 2019/2020:

 

Dzień 5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, z tej okazji w naszej szkole odbył się apel, na którym podsumowaliśmy działania Szkolnego Koła Wolontariatu. Najbardziej zasłużonym wolontariuszom wręczone zostały podziękowania. Nową tradycją naszej szkoły stało się to, że w tym dniu wszyscy uczniowie i nauczyciele przychodzą w świąecznych sweterkach.