Ułatwienia dostępu

Logotyp /media/media/kredkit.jpg

Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Zajęcia specjalistyczne

Terapia Metodą Tomatisa

Jest to nowoczesna, skuteczna metoda, która polega na stymulacji mózgu poprzez narząd słuchu w procesie treningu słuchowego z zastosowaniem „elektronicznego ucha”.

Terapia tą metodą:

 • eliminuje zaburzenia uwagi słuchowej,
 • poprawia koncentrację,
 • pomaga w usuwaniu wad wymowy,
 • ułatwia naukę czytania,
 • łagodzi problemy emocjonalne,
 • skutecznie wspomaga terapię autyzmu,
 • stwarza warunki do lepszego rozumienia i zapamiętywania. 

 

 

Terapia EEG Biofeedback

To medyczna metoda zwiększania możliwości mózgu, stosowana w przystępnej i ciekawej formie komputerowej gry wideo. 

Terapia tą metoda m. in.: 

 • poprawia koncentrację i pamięć,
 • zwiększa szybkość procesów myślowych,
 • ogranicza nadpobudliwość, impulsywność,
 • stymuluje rozwój mowy,
 • wspomaga naukę czytania,
 • uczy zdolności samooceny i samokontroli,
 • polepsza nastrój, uczy relaksu.

 

Terapia Metodą Sensorycznej Integracji „SI”

To metoda uczenia się przez zmysły. Stosowany w niej system ćwiczeń, zabaw i innych form aktywności prowokuje i wyzwala odpowiednie reakcje sensoryczne. W przyjaznym otoczeniu (zjeżdżalnie, huśtawki, liny do wspinania się) dziecko pod okiem terapeuty uczy się w sposób efektywny automatycznie przetwarzać i wykorzystywać skomplikowane informacje sensoryczne.

Terapię SI stosuje się m.in. u dzieci obciążonych:

 • porażeniem mózgowym,
 • zespołem Downa,
 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • autyzmem,
 • trudnościami w uczeniu się,
 • nadpobudliwością psychoruchową.

 

 

 

Kombinezon Dunag 02

Metoda Dunag 02 jest zindywidualizowanym, intensywnym programem rehabilitacyjnym mającym na celu zwalczanie negatywnych efektów braku ruchu, obniżonej siły mięśniowej i sprawności fizycznej.

Wskazania do stosowania tej metody, to:

 • dziecięce porażenie mózgowe,
 • przepuklina rdzeniowo-oponowa,
 • choroby układu nerwowo-mięśniowego,
 • udary mózgowe,
 • opóźnienia rozwoju motorycznego,
 • urazy mózgu,
 • urazy rdzenia kręgowego.

Kombinezon Dunag 02 jest miękką, dynamiczną ortezą umożliwiającą prowadzenie i wspomaganie ćwiczeń ruchowych u dzieci z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego, u których występuje zakłócenie postawy i aktywności ruchowej. Kombinezon składa się ze spodenek, kamizelki oraz nakolanników. Wszystkie te części są wzajemnie połączone poprzez system elastycznych linek, które oddziaływują  proprioceptywnie na układ biomechaniczny dziecka, powodując optymalne ustawienie poszczególnych części ciała względem siebie. Dzięki temu następuje kształtowanie i utrwalenie prawidłowych wzorców ruchowych.

 

 

Sensoplastyka

To metoda wspierająca rozwój poprzez działania z zakresu stymulacji sensorycznej w oparciu o edukację plastyczną z elementami coachingu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym łatwiej nam się myśli. Zadaniem sensoplastyki jest umiejętne stymulowanie wszystkich zmysłów (węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku) w celu osiągnięcia harmonijnego rozwoju całego organizmu.

 

 

Terapia ręki

Terapia ta ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczanie wrażeń dotykowych i stworzenie możliwości poznawania dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów oraz nabywania umiejętności ich rozróżniania. W terapii tej wykorzystuje się ćwiczenia i zabawy mające rozwijać sprawność ruchową całej ręki dziecka, sprawność manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi. W późniejszym etapie terapia obejmuje naukę pisania. Wszystkie proponowane dziecku działania w trakcie terapii są odpowiednio dobrane nie tylko do poziomu manualnego dziecka, lecz także do poziomu jego funkcjonowania poznawczego.

 

 

 

W pracy z uczniem wspieramy się także innymi metodami - takimi jak:

 

Metoda dobrego startu M. Bogdanowicz

Metoda Warnkego

Metoda 18 struktur wyrazowych

Metoda B. Rocławskiego

Arteterapia

Muzykoterapia

Metoda malowania dziesięcioma palcami

Niedyrektywna terapia zabawowa

Pedagogika zabawy

Metoda Veroniki Sherborn’e

Elementy metody Bobath’ów

Metoda M.CH.Knillów

Metoda Denisona

 

 

 

 

W trosce o wszechstronny rozwój uczniów w szkole organizuje się kompleksowe wsparcie terapeutyczne w formie zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych:

 

Zajęcia logorytmiczne

Zajęcia z surdopedagogiem

Zajęcia z tyflopedagogiem

Zajęcia z psychoterapeutą

Zajęcia sportowe

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

Zajęcia artystyczne

Zajęcia alternatywnych metod komunikacji

Zajęcia socjoterapeutyczne