Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Egzaminy i sprawdziany

 

 

Informację o egzaminie ósmoklasisty zamieścimy po wakacjach!