Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie plastycznym!

Egzaminy i sprawdziany

 

 

 

Egzamin gimnazjalny

10 kwietnia 2019 r.

Część humanistyczna

11 kwietnia 2019 r.

Część matematyczno-przyrodnicza

12 kwietnia 2019 r.

Język angielski

 

 

Egzamin ósmoklasisty

15 kwietnia 2019 r.

Język polski

16 kwietnia 2019 r.

Matematyka

17 kwietnia 2019 r.

Język angielski