Ułatwienia dostępu

Logotyp /media/media/kredkit.jpg

Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Egzaminy i sprawdziany

 

 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

 

W terminie
głównym
język polski - Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
matematyka - Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
język angielski - Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
W terminie dodatkowym język polski - Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
matematyka - Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
język angielski - Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej