Ułatwienia dostępu

Logotyp /media/media/kredkit.jpg

Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Drużyna Harcerska

Harcerstwo w naszej szkole ma bogatą historię. Duże osiągnięcia w pracy wychowawczej miał Szczep Harcerski Nieprzetartego Szlaku założony w szkole w 1971 roku przez nauczycielkę Hm Annę Okniańską.

Harcerze w 1971 r.

Tę tradycję pielęgnuje obecnie 17 Częstochowska Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku "Sokoły", która aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, organizując uroczystości i imprezy szkolne o charakterze patriotycznym. Harcerze biorą również udział w życiu społeczności lokalnej, uczestnicząc w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie naszego miasta. Biorą czynny udział w harcerskich zbiórkach i uczestniczą w harcerskich przedsięwzięciach. Angażują całą społeczność uczniowską do różnych aktywności.

Poprzez wspólną harcerską wędrówkę starają się stawać coraz lepszymi ludźmi, a w miejscach, w których się znajdują, siać radość i dumę z bycia harcerzami.