Ułatwienia dostępu

Logotyp /media/media/kredkit.jpg

Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Projekty i programy

Projekt „Uśmiechnięta Szkoła”

 

 

Projekt pn. „Uśmiechnięta szkoła” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost jakości oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów/uczennic z niepełnosprawnościami, przez poszerzenie oferty edukacyjnej szkół o zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, w tym zajęcia specjalistyczne, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli/nauczycielek pracujących na co dzień z uczniami/uczennicami z niepełnosprawnościami oraz doposażenie tych szkół w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

 

Ogłoszenie o naborze do projektu

Aktualizacja Ogłoszenia o naborze

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Katalog kryteriów rekrutacji

1. Formularz zgłoszeniowy - uczniowie, uczennice

2. Formularz zgłoszeniowy - nauczyciele, nauczycielki

3. Oświadczenie uczestnika projektu

4. Diagnoza - uczeń, uczennica

5. Rekomendacja do udziału - uczeń, uczennica

6. Diagnoza -nauczyciel, nauczycielka

7. Rekomendacja do udziału - nauczyciel, nauczycielka

8. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

9. Lista podstawowa - uczniowie, uczennice

10. Lista podstawowa - nauczyciele, nauczycielki

11. Lista rezerwowa - uczeń, uczennica

12. Lista rezerwowa - nauczyciele, nauczycielki

13. Deklaracja rezygnacji z udziału w projekcie

 

 

 

 

 

Celem programu jest szeroko rozumiana edukacja społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym („ZSEE”), wsparcie samorządu w tworzeniu efektywnego i funkcjonalnego systemu zbierania elektrośmieci oraz aktywizowanie mieszkańców miast do odnoszenia ZSEE w miejsca do tego przeznaczone („Punkty zbierania elekrośmieci”), co stanowi integralny element działań edukacyjnych.

 

 

 

 

„Program dla szkół” to unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. To kontynuacja dotychczasowych programów „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”, które od roku szkolnego 2017/2018 stanowią jedno działanie.  

 

Program ma propagować wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe poprzez udostępnianie im produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych, tak, by dzieci od najmłodszych lat polubiły ich naturalny smak. Oprócz promowania zdrowej diety program ma również pokazać dzieciom skąd pochodzą owoce i warzywa oraz produkty mleczne, jak są uprawiane i produkowane.

 

 

 

 

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. W Programie każdego roku uczestniczy około 200 000 dzieci i niemal 13 000 nauczycieli z prawie 8 000 szkół podstawowych. Do tej pory łącznie wzięło w nim udziałblisko 2 miliony uczniów.