Ułatwienia dostępu

Logotyp /media/media/kredkit.jpg

Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Standardy ochorony małoletnich

Działając na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw w naszej szkole opracowywane i wdrażane są “Standardy Ochrony Małoletnich”.
Jest to dokument utworzony z myślą o ochronie dzieci przed krzywdzeniem.

 

 

 

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEMW ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 28 W CZĘSTOCHOWIE 

Dokument w trakcie opracowywania.

Prosimy o zapoznanie i ewentualne uwagi do zespołu interwencyjnego.

 

 

Zasady bezpiecznej relacji dorosły – dziecko

Zasady bezpiecznej rekrutacji

Karta interwencji

Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci

Ankieta dla nauczycieli