Ułatwienia dostępu

Logotyp /media/media/kredkit.jpg

Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

Przyjaźni szkole

Szkoła na bieżąco współpracuje z Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie oraz z wieloma innymi instytucjami wspierającymi działalność dydaktyczno- wychowawczą szkoły.

 

Naszymi przyjaciółmi są miedzy innymi:

 

STOWARZYSZENIA I FUNDACJE:

 

Fundacja „Agape”

Fundacja „ Banku Zachodniego”

Fundacja „Dorotkowo”

Fundacja „Oczami Brata”

Fundacja „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Polski Związek Niewidomych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie

Caritas

 

ZAKŁADY LECZNICZO-WYCHOWAWCZE:

 

Zakład Leczniczo-Wychowawczy zgr. Sióstr Miłosierdzia Bożego

Zakład Opiekuńczo-Wychowawczy im. św. Jana de la Salle

 

INSTYTUCJE MIEJSKIE:

 

Urząd Miasta Częstochowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Policja

 

PLACÓWKI OŚWIATOWE I AKADEMICKIE:

 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie

VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 43 w Częstochowie

 

INSTYTUCJE KULTURALNE I SPORTOWE:

 

Teatr im. A. Mickiewicza

Cinema-City „Wolność”

Filharmonia Częstochowska

Ludowy Klub Sportowy „GOLD STAR”

Klub Sportowy RKS Raków

Klub muzyczny „Stacherczak”

Śląski Szkolny Związek Sportowy w Katowicach

MOSIR Częstochowa

Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 8

 

PLACÓWKI MEDYCZNE